Home Disclaimer

Zoek een zeilschool

Bij jou in de buurt!

Disclaimer

Dit is de website van HISWA Vereniging. Bij het ontwerpen en samenstellen van deze site is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht.

Mocht u problemen ondervinden op onze site, laat ons dit dan weten door het sturen van een e-mail

HISWA Vereniging accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik van, of door informatie aangeboden op de website of door onvolledigheid op welke manier dan ook.  Deze website bevat links naar websites van derden en HISWA Vereniging is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het gebruik van websites van derden.

Auteursrecht
Alle rechten waaronder alle intellectuele eigendomsrechten op alle inhoudelijke informatie en het beeldmateriaal op de website blijven te allen tijde voorbehouden aan HISWA dan wel haar licentiegevers. Gebruik hiervan is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van HISWA dan wel haar licentiegevers. Deze kunt u aanvragen door middel van het sturen van een e-mail.